.

Kui kokoshop.eu tellitud kaup Teile ei sobi, ei meeldi või olete lihtsalt ümber mõelnud, on Teil võimalik seda tagastada või vahetada teise kauba vastu 120 päeva jooksul kauba kättesaamise ajast. 
 
Garantii kehtib kõikide kaupade puhul 2 aastat kauba soetamise ajast juhul, kui on säilitatud ostutšekk/ pangamakse tõend. 
 
Kui toodet on kasutatud 0-6 kuud, on Teil võimalik küsida:
• raha tagasi 100% ulatuses
• toote remonti
• toote väljavahetamist sama toote või samaväärilise toote vastu
 
Kui toodet on kasutatud 6-24 kuud, on Teil võimalik küsida:
• raha tagasi osaliselt, võttes arvesse toote kulumist
• toote remonti
• toote väljavahetamist teise vastu, võttes arvesse kulumist
 
Garantii ei kehti järgmise juhtude puhul:
• kui ei ole säilitatud ostutšekk (pangamakse tõend);
• kui on kaotatud eraldiseisvad toote osad (tarvikud, tõmblukk, rihmad jt);
• kui defekt on tekkinud, kasutades toodet mitte ettenähtud eesmärkidel;
• kui defekt on tekkinud keemiliste ainete või mehhaanilise toime tulemusena;
• kui defekt on tekkinud vääramatu jõu või õnnetusjuhtumi tulemusena;
• kui toodet on parandatud. 
 
Enne kauba tagastamist palume võtta ühendust KOKOS e-posti aadressi teel: info@kokoshop.eu või telefoni teel: +371 27440035, +371 26285543.

 

Esita küsimus või jäta tagasiside. (Vastuse leiad e-postist)